Tokom Prvog svetskog rata, regrutacije muslimana (Albanaca i Bošnjaka) u srpsku vojsku započele su već u decembru 1914. i januaru 1915. godine, a njihova vojna obuka je sprovođena u Nišu. Oktobra 1915. oni su bili svrstani u “Muhamedanske bataljone” koji su se nalazili u okviru formacija koje su branile Beograd. Postoje zapisi o učestovanju i hrabrosti Albanaca u uličnim borbama. O njima je slušao srpski oficir Vasa Eškićević i o tome ostavio sledeće svedočanstvo:

„Kako su strahovite bile borbe pod Beogradom vidi se i po tom što je Sremski odred izgubio dve trećine svojih ljudi, a od dve stotine žandarma ostala su svega četvorica u životu! Osobito su krvave borbe bile od Savskog mosta, pa u pravcu topovskih šupa i Slavije. Čitav bataljon Nemaca nastupao je, pucajući iz stojećeg stava, i kada su se približili topovskim šupama na njih jurnuše kao risovi srpske komite i četa vojnika Arnauta sa bombama i bajonetima na pušci, i za nepunih 10-15 minuta ceo prostor bio je pokriven neprijateljskim leševima. Naši Arnauti, iako regurti, sa komitama su činili čuda od junaštva.“

Izvor: Vasa Eškićević, Iz mog ratnog dnevnika (1914-1919), priredio Slobodan Bjelica, Novi Sad: Prometej; Muzej Vojvodine, 2018.

Image courtesy of aleksandarmiletic | MALI VELIKI LJUDI

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.