Redaksia e portalit

Dr Srđan Milošević
Kryeredaktor

Historian, jurist dhe aktivist. Kryetar i Qendrës për Studime Historike dhe Dialog

Besime Tusha-Maliqi
Zëvendës-kryeredaktore

Juriste, drejtoreshë ekzekutive e OJQ Network of Peace Movement.

Dr Aleksandar R. Miletić
Zëvendës-kryeredaktor

Historian, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Studime Historike dhe Dialog

Bruno Neziraj
Anëtar i redaksisë

Jurist, përkthyes, redaktor i faqes në shqip