Të vazhdojmë të jemi në kontakt

Na shkruani përshtypjet tuaja për faqen e internetit ose propozimet për avancimin e saj. Ftojmë lexuesit të na dërgojnë shembuj të bashkëjetesës të serbëve dhe shqiptarëve nga e kaluara ose sot.